The Lighthouse People

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LIGHTHOUSES OF MASSACHUSETTS

To buy photos of Massachusetts Lighthouses, click here:

 

MA 1.  Newburyport Rear Range
MA 2.  Newburyport Front Range
MA 3.  Newburyport Harbor (Plum Island)
MA 4. Annisquam
MA 5.  Straitsmouth Harbor
MA 6.  Thachers Island
MA 7.  Eastern Point
MA 8.  Gloucester Breakwater
MA 9.  Ten Pound Island
MA 10. Bakers Island
MA 11. Hospital Point
MA 12. Hospital Point Rear Range
MA 13. Fort Pickering
MA 14. Derby Wharf
MA 15. Marblehead
MA 16. The Graves
MA 17. Boston Light (Little Brewster)
MA 18. Deer Island
(modern modular light)
MA 19. Long Island Head
MA 20. Minots Ledge
MA 21. Scituate
MA 22. Plymouth ("the Gurnet")
MA 23. Duxbury Pier
MA 24. Sandy Neck
MA 25. Long Point
MA 26. Wood End
MA 27. Race Point
MA 28. Highland (the Cape Cod Light)
Ma 29. Nauset Beach

 
MA 30.  Three Sisters of Nauset
MA 31.  Chatham
MA 32.  Monomoy Point
MA 33.  Stage Harbor
MA 34.  Bass River
MA 35.  Point Gammon
MA 36.  Nantucket Range Lights
MA 37.  Old Brant Point
MA 38.  Brant Point
MA 39.  Great Point
MA 40.  Sankaty Head
MA 41.  Hyannis Harbor
MA 42.  Nobska Point
MA 43.  West Chop
MA 44.  East Chop
MA 45.  Edgartown Harbor
MA 46.  Cape Poge
MA 47.  Gay Head
MA 48.  Tarpaulin Cove
MA 49.  Wings Neck
MA 50.  Cleveland Ledge
MA 51.  Bird Island
MA 52.  Ned's Point
MA 53.  Buzzards Bay Tower
MA 54.  Butler Flats
MA 55.  Clark's Point
MA 56.  Palmer Island
MA 57.  Borden Flats